Om os

Bording Minkfodercentral Amba er etableret i 1966 og har gennem alle årene leveret foder til en bred kreds af minkavlere i det jyske område. Vor produktion har de seneste 15 år været støt stigende og er øget fra ca. 120 tons dagligt til i dag tæt ved 300 tons. Foderet aftages af ca. 85 avlere pt.

Vor nuværende fabrik er opført i 1989. Hertil er der i takt med den stigende efterspørgsel bygget nye frysehuse ad 2 omgange og foretaget udvidelse af kapaciteten på tørlager og foderudlevering. Der er 7 ansatte i produktionen samt 2 ansatte i administrationen.

Der produceres frisk foder hver dag i sæsonen. Blandingsprocessen finder sted i aften- og nattimerne og det færdige foderprodukt udkøres straks til den enkelte avler. 

Fodercentralens maskiner og udstyr udvikles løbende i takt med de skærpede vilkår for foderproduktion og der pågår konstant nyinvesteringer for at holde det komplette produktionsapparat i optimal stand.

Bording Minkfodercentral Amba indkøber råvarer fra en række aktører i ind- og udland og er desuden medejer af Dansk Pelsdyr Foder i lighed med andre danske fodercentraler.

Fabrikken styres af driftsledelse og bestyrelse.